kval14

Bilder från kvalitetsbedömning i Nybro 14 september 2014