kval15

Bilder kvalitetsbedömning 13 september i Nybro 2015