kval16

Bilder kvalitetsbedömning 10 september i Nybro 2016