kval17

Bilder kvalitetsbedömning 10 september i Nybro 2017