Utställning lördag 21 augusti, Ridklubben Udden, Rockneby


Proposition

Anmälan Blå basen

Anmälan övriga3-årstest

5 september, Ridklubben Udden, Rockneby


Propostion

Anmälan Blå basen
Anmälan övriga


Kvalitetsbedömning

5 september Ridklubben Udden, Rockneby


Propostition

Anmälan Blå basen

Anmälan övriga


Medlemsavgiften för 2021


enskild medlem 200,-


familjemedlemskap 250,-


bg: 5621-2889