Anmälan till utställning

Ponnyns namn:

Registreringsnummer:

Betäckningsrapportens nummer (gäller föl som ännu inte registrerats):

Ras:1. Shetland    2. Russ    3. New Forest    4. Welsh Mountain    5. Welsh sek B    6. Welsh Cob    7. Welsh av Cobtyp sekt C

8. Connemara    9. Exmoor    10. Dartmoor    11. Ridponny (43,93)    12. Welsh Partbred (87)    13. Brittisk Ridponny

14. Amerikansk miniatyr

Född år:        Kön:Sto   Hingst    Valack

Till salu: Ja   Nej

Färg:

Tecken:

Fader: namn och stamboksnummer:

Moder: namn och stamboksnummer:

Morfar: namn och stamboksnummer:

Mormorsfar: namn och stamboksnummer:

Ponnyn anmäls till följande klass, se propositionen.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M**    N**    O   

Stoet har stoföl/hingstföl vid sidan efter hingsten:

Avkommor (avkommeklass M och N):

Uppvisarklass: Namn:   Ålder uppvisare:   Ponnyns namn:

Uppfödare:

Ägare:

Adress: Postadress:

Telefon:     Mobiltelefon:

E-post:

Ägaren är medlem i Sydöstra Sveriges Ponnyförening: Ja    Nej   

"Sponsra en klass" ange vilken:

Uppstallning önskas: (hingstar samt ston med föl har företräde) Dag    Dygn    Nej Tack   

 

Övrigt meddelande: